Definind Poezia


POEZIA

Poezia

 [ Sursa Informativă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Poezie ]

 

Poezia (din grecescul – poiesis, care are sensul de “facere” sau “creare”) este o formă de arta în care limba este utilizată pentru calitățile sale estetice și evocative, pentru a completa sau a înlocui semnificația sa aparentă. Poezia poate fi scrisă independent, în forma unor poeme discrete, sau poate apărea în conjuncție cu alte arte, în opere dramatice în versuri, imnuri sau texte ale unor cântece.

Discuțiile pe tema poeziei au o istorie lungă. Aristotel este unul dintre primii filosofi care au încercat să definească poezia în tratatul Poetica, care pune accent pe utilizarea discursului în retorică, dramă, cântec și comedie. Încercările de mai târziu de a defini poezia au pus accentul pe trăsături cum ar fi repetiția sau rima și au accentuat estetica prin care poezia se distinge de proză. Începând de la mijlocul secolului XX, poezia a fost uneori definită într-un sens larg, ca un act creativ fundamental care utilizează limba.

[pentru articol, Drepturi Depline Rezervate ©Wikipedia Website]

Advertisements

Defining Poetry


POETRY

Poetry

[ Source Info: http://en.wikipedia.org/wiki/Poetry ]

Poetry (from the Greek poiesis — with a broad meaning of a “making”, seen also in such terms as “hemopoiesis”; more narrowly, the making of poetry) is a form of literary art which uses the aesthetic qualities of language to evoke meanings in addition to, or in place of, the prosaic ostensible meaning.

Poetry uses forms and conventions to suggest differential interpretation to words, or to evoke emotive responses. Devices such as assonance, alliteration, onomatopoeia and rhythm are sometimes used to achieve musical orincantatory effects. The use of ambiguity, symbolism, irony and other stylistic elements of poetic diction often leaves a poem open to multiple interpretations. Similarly, metaphor, simile and metonymy  create a resonance between otherwise disparate images—a layering of meanings, forming connections previously not perceived. Kindred forms of resonance may exist, between individual verses, in their patterns of rhyme or rhythm.

Some poetry types are specific to particular cultures and genres and respond to characteristics of the language in which the poet writes. Readers accustomed to identifying poetry with Dante, Goethe, Mickiewicz and Rumi may think of it as written in lines based on rhyme and regular meter; however, there are traditions, such as Biblical poetry, that use other means to create rhythm and euphony. Much modern poetry reflects a critique of poetic tradition, playing with and testing, among other things, the principle of euphony itself, sometimes altogether forgoing rhyme or set rhythm. In today’s increasingly globalized world, poets often adapt forms, styles and techniques from diverse cultures and languages.

[for the article Full Rights Reserved ©Wikipedia Website]

Definind Literatura


Definind Literatura

 

Literatura

[Sursa Informativă: http://ro.wikipedia.org/wiki/Literatură]

Literatura este arta compozițiilor scrise. O traducere literală a termenului indică sensul de “cunoaștere cu ajutorul literelor” (de la latinescul littera, literă), iar studiul academic al literaturii este cunoscut ca Litere. În cultura vestică, operele de bază care sunt scrise conțin și elemente ficționale și reale.

Termenul de “literatură” are diverse sensuri, în funcție de uzul acestuia. În linii mari, poate desemna orice înregistrare simbolică, cuprinzând totul de la imagini și sculpturi la scrisori. Un înțeles mai concentrat ar fi doar textul compus din litere sau simboluri precum hieroglifele egiptene. Un sens chiar mai condensat este acela a unui text cu formă fizică, precum hârtia sau altă formă portabilă, excluzând inscripțiile sau mijloacele media digitale.

Mihai Floarea, profesor român, definește astfel: “artă al cărei mijloc este cuvîntul scris. În sens curent, reprezintă totalitatea operelor scrise într o limbă (sau în toate limbile) cu valoare estetică. În sens restrîns, mai ales în formularea „literatură de specialitate”, reprezintă totalitatea lucrărilor publicate într-un domeniu, bibliografia necesară aprofundării unei probleme”.

Genurile literare:

În mod uzual și oarecum superficial, beletristica se împarte în trei genuri diferite:

Poezie, reprezentând genul liric;

Proză, reprezentând genul epic;

Teatru, reprezentând genul dramatic.

Există și unele specii literare, precum poemele în proză, care prezintă elemente din două sau chiar toate cele trei genuri menționate mai sus. În secolul XX, poezia și proza au fost definite adeseori ca niște “stări”.

Același profesor Mihai Floarea menționează că “după clasificarea obișnuită în studiul literaturii, sînt trei: epic, liric și dramatic. În literatura română, această clasificare se face după criteriul raportului dintre subiectul creator și realitatea vizată. Fiecărui gen literar îi corespund numeroase specii literare.

[pentru articol, Drepturi Depline Rezervate ©Wikipedia Website]

Defining Literature


Defining Literature

 

Literature

[Source Info: http://en.wikipedia.org/wiki/Literature%5D

Literature (from Latin litterae (plural); letter) is the art of written work and can, in some circumstances, refer exclusively to published sources. The word literature literally means “things made from letters” and the pars pro toto term “letters” is sometimes used to signify “literature,” as in the figures of speech “arts and letters” and “man of letters.” Literature is commonly classified as having two major forms—fiction and non-fiction—and two major techniques—poetry and prose.

Literature may consist of texts based on factual information (journalistic or non-fiction), as well as on original imagination, such as polemical works as well as autobiography, and reflective essays as well as belles-lettres. Literature can be classified according to historical periods, genres, and political influences. The concept of genre, which earlier was limited, has broadened over the centuries. A genre consists of artistic works which fall within a certain central theme, and examples of genre include romance, mystery, crime, fantasy, erotica, and adventure, among others.

[for the article Full Rights Reserved ©Wikipedia Website]

Defining Art


Defining Art

diamond

[ENG]

 

Art is a term that describes a wide range of human activities and the results of those activities; is understood  as a reference  to literature, painting , sculpture, music, photography , theatre , dance, film and other subdomains. In past, art referred to any skill or mastery and was not differentiated from crafts or sciences, but now in modern times, fine arts are distinguished also from acquired skills.

Many definitions of art have been set especially by philosophers and other people characterized art in terms of   expression of soul  or personality , communication of emotion, but also many other values, as nature of art has a reference to concepts such as creativity and interpretation.

[primary resource, as inspiration: Wikipedia] 

 

[RO]

 

Arta este un termen ce descrie o gamă largă de activități ale oamenilor și rezultatele acelor activități; este înțeleasă ca o referință către literatură, pictură, sculptură, muzică , fotografie , teatru, dans, film  și alte subdomenii. În vechime, arta a făcut referință la orice aptitudine sau măiestrie și nu a fost diferențiată de stiință sau meserii, dar acum în timpuri moderne, artele frumoase sunt diferențiate de asemenea prin aptitudini deosebite căpătate în timp.

Multe definiții ale artei au fost lansate în special de filosofi iar alți oameni au caracterizat arta în termeni de exprimare a sufletului sau personalității, comunicare de emoții, dar de asemenea s-au dat și alte valori, deoarece natura artei are o referință spre un concept precum creativitate și interpretare.

 

 [resursă primară de inspirație: Wikipedia] 

Th3Mirr0r